Abstract Project jest rezultatem pracy projektowej doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego pracujących pod kierunkiem dr Moniki Stawickiej. Projekt został wykonany został w ramach 
lektoratu z języka angielskiego. Celem projektu była refleksja nad procesem pisania abstraktów, 
a jej owocem jest strona internetowa służąca pomocą w tym niełatwym procesie. Repertuar typowych zwrotów, wywiady z Profesorami, którzy nie tylko piszą abstrakty do swoich publikacji, 
ale także recenzują abstrakty i artykuły innych naukowców, kolekcja abstraktów oraz wiele innych wskazówek.  
 

Abstract Project