Wyniki egzaminu 18.05.2017 j. angielski

 

Osoby dopuszczone do części ustnej: Lista

 

Część ustna: 26.05. 2017 ul. Krupnicza 2,  od godz. 8.00 s. 302,308,316

 

Prace pisemne można oglądać:

29.05 godz. 16.00-17.00 ul. Krupnicza 2 s. 107
30.05 godz. 10.30-11.30 ul. Krupnicza 2 s.107
31.05. godz. 15.15-16.15 ul. Krupnicza 2 s.306