Konferencja dotycząca oceniania kompetencji językowych – EALTA 2017

W dniach 1-3 czerwca odbyła się 14. konferencja stowarzyszenia European Association for Language Testing and Assessment (EALTA). W tym roku, w podparyskim  Sèvres, uczestnicy konferencji dyskutowali o zagadnieniach, bardzo trudnych etycznie, związanych z tworzeniem testów do mierzenia umiejętności językowych w kontekście migracji i mobilności. Mówiono,  między innymi, o wielu niekorzystnych zjawiskach dotyczących tej problematyki i o zakresie odpowiedzialności środowiska konsultantów, badaczy i konstruktorów testów w sytuacjach, w których tworzone przez nich testy są używane w celach niezgodnych z zamierzeniem ich konstruktorów. W efekcie, ani wyniki testów, ani podejmowane na ich podstawie decyzje nie mogą być trafne.

Jak co roku, pojawiły się również  wystąpienia dotyczące prac badawczych, niekoniecznie bezpośrednio związanych z tematyką przewodnią  konferencji.  Sesje, między innymi, dotyczyły metodologii tworzenia deskryptorów ułatwiających interpretację wyników testów, mierzenia kompetencji socjo-pragmatycznej i odnoszenia jej do poszczególnych poziomów biegłości językowej,  tworzenia deskryptorów opisujących afektywny wymiar komunikacji w przypadku umiejętności językowych personelu medycznego i rozwijania kompetencji nauczycieli w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej oceniania i testowania (assessment literacy). 

W kontekście szkolnictwa wyższego, myślę, że na uwagę zasługuje test, mierzący kompetencje językowe wykładowców akademickich, który powstał lokalnie,  na uniwersytecie kopenhaskim,  pod nazwą Test of Oral English Proficiency for Academic Staff  (TOEPAS).

Jednym z warunków umożliwiających  mobilność jest niewątpliwie certyfikacja egzaminów językowych i coraz częściej takie egzaminy powstają właśnie lokalnie. Wiele prezentacji dotyczyło testów odpowiadających potrzebom lokalnym. Interesującym przykładem takiego testu jest wymieniony wyżej TOEPAS.

Obradom  konferencji przysłuchiwała się Monika Sobejko.