Międzynarodowa Konferencja "Language and Law" w Białymstoku

W  dniach 8-9 czerwca br. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Language and Law - Traditions, Trends and Perspectives, zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja zgromadziła wielu prawników, badaczy i nauczycieli języka prawniczego, którzy dyskutowali nad obecnymi i przyszłymi trendami w dziedzinie nauczania języka prawniczego oraz w dziedzinie translatoryki. Najczęściej poruszane tematy to potrzeba analizy tekstu prawniczego w odniesieniu do kontekstu, w jakim on występuje oraz efektywne nauczanie umiejętności językowych obok przekazywania treści prawniczych. 
 
Ponadto, przedstawiono wyniki badań nad najbardziej potrzebnymi umiejętnościami w zawodzie prawnika, podkreślano znaczenie autonomii studenta oraz zastanawiano się nad egzaminem międzynarodowym, który mógłby zastąpić egzamin ILEC i być alternatywą dla egzaminu TOLES.
 
Na konferencji przedstawiłam wyniki projektu Virtual Erasmus, który wspólnie z dr. Davidem Bestem wdrożyliśmy w tym roku akademickim ze studentami Prawa UJ i studentami z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i z pewnością doczeka się kolejnej edycji.
 
Izabela Bakota