Kierownicy zespołów językowych

Kierownik zespołu języka angielskiego

mgr Dominika Stopa

dominika.stopa@uj.edu.pl

Dyżur:

poniedziałek godz. 12.00-13.00

ul. Krupnicza 2, s. 206

 

Kierownik zespołu języka niemieckiego

mgr Zbigniew Pisz

zbigniew.pisz@uj.edu.pl

Dyżur:

wtorek godz. 14.00-15.00

ul. Krupnicza 2, s. 206

Z-ca kierownika zespołu języka angielskiego

mgr Jolanta Śniechowska

jolanta.sniechowska@uj.edu.pl

Dyżur:

czwartek godz. 13.15-14.15

ul.Krupnicza 2, s.206

 

Kierownik zespołu języków romańskich

mgr Jolanta Dutkowska

jolanta.dutkowska@uj.edu.pl

Dyżur:

czwartek godz. 11.30-12.30

ul. Krupnicza 2, s. 206

Kierownik zespołu języka łacińskiego

dr hab. Marek Hermann

marek.hermann@uj.edu.pl

Dyżur:

czwartek godz. 18.30-19.30

ul. Krupnicza 2 s. 206

Zespół języka rosyjskiego

mgr Beata Batko

beata.batko@uj.edu.pl

Dyżur

czwartek godz. 12.00-13.00

ul. Krupnicza 2, s. 115