Kierownicy zespołów językowych

Kierownik zespołu języka angielskiego

mgr Dominika Stopa

dominika.stopa@uj.edu.pl

Dyżur:

poniedziałek godz. 13.30-14.30

ul. Krupnicza 2, s. 206

 

Kierownik zespołu języka niemieckiego

mgr Zbigniew Pisz

zbigniew.pisz@uj.edu.pl

Dyżur:

wtorek godz. 14.30-15.30

ul. Krupnicza 2, s. 206

Z-ca kierownika zespołu języka angielskiego

mgr Jolanta Śniechowska

jolanta.sniechowska@uj.edu.pl

Dyżur:

czwartek godz. 13.15-14.15

ul.Krupnicza 2, s.206

 

Kierownik zespołu języków romańskich

mgr Jolanta Dutkowska

jolanta.dutkowska@uj.edu.pl

Dyżur:

środa godz. 12.00-13.00

ul. Krupnicza 2, s. 206

Kierownik zespołu języka łacińskiego

dr hab. Marek Hermann

marek.hermann@uj.edu.pl

Dyżur:

czwartek godz. 18.30-19.30

ul. Krupnicza 2, s. 206

Kierownik zespołu języka rosyjskiego

mgr Magdalena Ples

magdalena.ples@uj.edu.pl

Dyżur

wtorek godz. 15.30-16.30

ul. Krupnicza 2, s. 206