Kierownicy zespołów językowych

Kierownik zespołu języka angielskiego

mgr Dominika Stopa

dominika.stopa@uj.edu.pl

Dyżury w sesji poprawkowej:

04.09 godz. 13.00-14.00

11.09 godz. 13.00-14.00

18.09 godz. 13.00-14.00

25.09 godz. 13.00-14.00

ul. Krupnicza 2, s. 206

Kierownik zespołu języka niemieckiego

mgr Zbigniew Pisz

zbigniew.pisz@uj.edu.pl

Dyżury w sesji poprawkowej:

04.09 godz. 14.00-15.00

11.09 godz. 14.00-15.00

18.09 godz. 14.00-15.00

25.09 godz. 14.00-15.00

ul. Krupnicza 2, s. 206  

Z-ca kierownika zespołu języka angielskiego

mgr Jolanta Śniechowska

jolanta.sniechowska@uj.edu.pl

Dyżury w sesji poprawkowej:

05.09 godz. 10.00-11.00

12.09 godz. 10.00-11.00

18.09 godz. 11.00-12.00

25.09 godz. 10.00-11.00

ul.Krupnicza 2, s.206

Kierownik zespołu języków romańskich

mgr Jolanta Dutkowska

jolanta.dutkowska@uj.edu.pl

Dyżury w sesji poprawkowej:

04.09 godz. 12.00-13.00

11.09 godz. 12.00-13.00

20.09 godz. 12.00-13.00

25.09 godz. 12.00-13.00

ul. Krupnicza 2 s.315

Kierownik zespołu języka łacińskiego

dr hab. Marek Hermann

marek.hermann@uj.edu.pl

Dyżury w sesji poprawkowej:

04.09 godz. 10.00-11.00

11.09 godz. 10.00-11.00

18.09 godz. 10.00-11.00

ul. Krupnicza 2 s.318

Zespół języka rosyjskiego

mgr Beata Batko

beata.batko@uj.edu.pl