Kierownicy zespołów językowych

Kierownik zespołu języka angielskiego

mgr Dominika Stopa

dominika.stopa@uj.edu.pl

Dyżur:

04.09  godz. 13.30 – 14.30 

11.09   godz. 13.30 – 14.30

18.09   godz. 12.30 – 13.30

25.09  godz. 13.30 – 14.30

ul. Krupnicza 2, s. 206

 

Kierownik zespołu języka niemieckiego

mgr Zbigniew Pisz

zbigniew.pisz@uj.edu.pl

Dyżur:

05.09  godz. 14.30 -15.30

12.09   godz. 14.30  – 15.30

19.09  godz. 14.30  – 15.30

26.09 godz. 14.30 – 15.30

ul. Krupnicza 2, s. 206

Z-ca kierownika zespołu języka angielskiego

mgr Jolanta Śniechowska

jolanta.sniechowska@uj.edu.pl

Dyżur:

05.09   godz. 10.00 – 11.00

12.09  godz. 11.00 – 12.00

19.09 godz. 11.00 – 12.00

26.09 godz. 11.30 – 12.30

ul.Krupnicza 2, s.206

 

Kierownik zespołu języków romańskich

mgr Jolanta Dutkowska

jolanta.dutkowska@uj.edu.pl

Dyżur:

05.09  godz. 13.00 – 14.00 – sala 315 

12.09  godz. 13.00 – 14.00 – sala 315

19.09  godz. 12.00 – 13.00 – sala 315

26.09 godz. 12.00 – 13.00 – sala 315

ul. Krupnicza 2, s. 315

Kierownik zespołu języka łacińskiego

dr hab. Marek Hermann

marek.hermann@uj.edu.pl

Dyżur:

05.09  godz. 10.00 -11.00    - sala 318

12.09  godz. 10.00 – 11.00  - sala 318

19.09  godz. 10.00 – 11.00 - sala 318 

26.09  godz. 10.00 – 11.00 – sala 317 

ul. Krupnicza 2

Kierownik zespołu języka rosyjskiego

mgr Magdalena Ples

magdalena.ples@uj.edu.pl

Dyżur

07.09   godz. 13.00- 14.00 

14.09 godz. 13.00 – 14.00

21.09 godz. 17.00 – 18.00

28.09 godz. 17.00 – 18.00

ul. Krupnicza 2, s. 206