Kursy tematyczne 2016/2017 semestr letni

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą kursów tematycznych, w których kładziemy nacisk na doskonalenie oraz praktyczne użycie języka ogólnego, specjalistycznego oraz akademickiego. Szczegóły znajdą Państwo w opisach i sylabusach poszczególnych kursów.
 
  Kursy są przeznaczone dla:                              

• wszystkich studentów, którzy mają wolne żetony

• studentów II i III stopnia w ramach obowiązującego lektoratu

• nauczycieli akademickich 

• słuchaczy komercyjnych 

W drugim semestrze, większość kursów jest kontynuacją pierwszego semestru, co nie stanowi przeszkody, aby dopisać się do grupy w miarę wolnych miejsc.

Wyjątek stanowią dwa nowe kursy, które rozpoczną się w marcu: English in the workplace oraz Critical thinking in Philosophy
 
Aby dołączyć do kursu  w ramach wolnych żetonów należy skontaktować się z prowadzącym zajęcia, a następnie wypełnić formularz "dopisanie do grupy lektoratowej", który należy dostarczyć do sekretariatu JCJ.

W przypadku braku wolnych żetonów, należy wnieść opłatę za 30 godzin w Sekretariacie JCJ.        Sekretariat JCJ