Kursy tematyczne 2017/2018

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą kursów tematycznych, w których kładziemy nacisk na doskonalenie oraz praktyczne użycie języka ogólnego, specjalistycznego oraz akademickiego.


W naszej ofercie znajdują się kursy językowe:

- doskonalące umiejętności językowe, poszerzające słownictwo i przygotowujące do komunikowania się i pracy w międzynarodowym środowisku

- specjalistyczne z zakresu nauk przyrodniczych, psychologii, filozofii, wiedzy o kulturze i historii, literatury, filmoznawstwa i sztuki


Szczegóły znajdą Państwo w opisach i sylabusach poszczególnych kursów poniżej:
Język angielski: http://www.jcj.uj.edu.pl/kursy-specjalistyczne/tematyczne/jezyk-angielski
Inne języki: http://www.jcj.uj.edu.pl/kursy-specjalistyczne/tematyczne/jezyk-niemiecki

W drugim semestrze, większość kursów jest kontynuacją pierwszego semestru, co nie stanowi przeszkody, aby dopisać się do grupy w miarę wolnych miejsc.

 

Kursy są przeznaczone dla:

• studentów z wolnymi żetonami (studenci, którzy nie posiadają wolnych żetonów mają możliwość dokupienia ich w sekretariacie JCJ - 30 żetonów = 230 zł)

• studentów II i III stopnia w ramach obowiązującego lektoratu (aby zakończyć kurs  egzaminem z języka obcego, należy zrealizować 60 godzin)

• nauczycieli akademickich

• słuchaczy komercyjnych 


Studenci  II i III stopnia oraz osoby posiadający wolne żetony samodzielnie logują się do grup porzez  rejestrację  na stronie USOS-web podczas I i II tury. https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()

Nauczyciele akademiccy i słuchacze komercyjni mogą zapisywać się do grup od 16 października po zakończeniu II tury rejestracji  w sekretariacie JCJ.