Expressing Condition

Praca prezentuje wyniki kontrastywnych badań polsko-angielskich dotyczących sposobu wyrażania warunku i jest próbą przedstawienia relacji między formą a zaznaczeniem okresów warunkowych.

Podstawową konstrukcją poddaną analizie jest zdanie warunkowe, które rozpatrywane jest zarówno pod względem zastosowanych form gramatycznych (czasownik, tryb), jak tez zawartych w nim zależności czasowych i treści logicznych (możliwość spełnienia warunku). Szczegółowo opisano czynniki wpływające na znaczenie wypowiedzi.

Omówiono sposoby wyrażania warunku inne niż typowe zdanie warunkowe. Wskazano także na trudności wprecyzyjnym wyrażaniu granicy między zdaniami warunkowymi a innymi zdaniami okolicznikowymi.

Wnioski praktyczne wypływające z tej pracy mogą być wykorzystane w podręcznikach i materiałach do nauczania języka angielskiego Polaków.