Certyfikat językowy

Zasady otrzymania certyfikatu:

Certyfikat mogą uzyskać studenci, którzy zaliczyli egzamin końcowy z zajęć lektoratowych, prowadzonych przez JCJ po 1.10.2005 r. oraz osóby, które zdały egzamin odpłatny w JCJ.

Studenci, którzy ukończyli lektorat zaliczeniem mogą uzyskać zaświadczenie.

Certyfikat wydawany na miejscu: wtorki i czwartki 8.00-15.00

W pozostałe dni tygodnia można złożyć wniosek o wydanie certyfikatu.

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 8.00-15.00.

Czas oczekiwania na certyfikat to 7 dni od daty złożenia wniosku.

                                   

                                                                         

Wniosek o wydanie certyfikatu JCJ

 Wniosek 

Wzór certyfikatu JCJ

Ważne informacje:

Certyfikaty wypisane do 15 czerwca 2015 roku będą przechowywane tylko do 30 grudnia 2015 roku. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.