Certyfikat językowy

Zasady otrzymania certyfikatu:

 • Certyfikat mogą uzyskać studenci, którzy zaliczyli egzamin końcowy z zajęć lektoratowych, prowadzonych przez JCJ po 1.10.2005 r. oraz osóby, które zdały egzamin odpłatny w JCJ.

 • Studenci, którzy ukończyli lektorat zaliczeniem mogą uzyskać zaświadczenie.

 • Certyfikat jest wydawany  w godzinach pracy biblioteki:  

  PONIEDZIAŁKI         8.00-11.00

  WTORKI                      10.00 – 17.00

  ŚRODY                         8.00 – 11.00

  CZWARTKI                10.00 – 17.00

                                   

       W piątki certyfikaty nie będą wydawane.                                                                        

Wniosek o wydanie certyfikatu JCJ

 Wniosek 

Wzór certyfikatu JCJ

Ważne informacje:

Certyfikaty wypisane do 15 czerwca 2015 roku będą przechowywane tylko do 30 grudnia 2015 roku. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.