Certyfikat językowy

Zasady otrzymania certyfikatu:

Certyfikat mogą uzyskać studenci, którzy zdali egzamin końcowy z zajęć lektoratowych, prowadzonych przez JCJ po 1.10.2005 r. oraz osoby, które zdały egzamin odpłatny w JCJ.


Studenci, którzy ukończyli lektorat zaliczeniem mogą uzyskać zaświadczenie.


Certyfikat jest wydawany na miejscu w poniedziałki, wtorki i czwartki 9.00-13.00 


W sprawie innych terminów prosimy o kontakt telefoniczny 12 426 13 65


Certyfikaty w językach innych niż polski można uzyskać u kierowników poszczególnych sekcji językowych w godzinach dyżuru.

                             

                                                                         

Wzór certyfikatu JCJ