Certyfikat językowy

Zasady otrzymania certyfikatu:

 

Certyfikat mogą uzyskać studenci, którzy zdali egzamin końcowy z zajęć lektoratowych, prowadzonych przez JCJ po 1.10.2005 r. oraz osoby, które zdały egzamin odpłatny w JCJ.


Studenci, którzy ukończyli lektorat zaliczeniem mogą uzyskać zaświadczenie.

 

Certyfikat jest wydawany:

poniedziałek 13.00-16.00

wtorek oraz czwartek 9.00-13.00 

ul. Krupnicza 2 pok.107


 

Certyfikaty w językach innych niż polski można uzyskać u kierowników poszczególnych sekcji językowych w godzinach dyżuru.

                             

                                                                         

Wzór certyfikatu JCJ