Certyfikat językowy

Zasady otrzymania certyfikatu:

 

Certyfikat mogą uzyskać studenci, którzy zdali egzamin końcowy z zajęć lektoratowych, prowadzonych przez JCJ po 1.10.2005 r. oraz osoby, które zdały egzamin odpłatny w JCJ.


Studenci, którzy ukończyli lektorat zaliczeniem mogą uzyskać zaświadczenie.

 

W okresie wakacyjnym certyfikaty wydawane są:

W dniach 16.07-20.07.2018

poniedziałek - wtorek od 9.00 do 12.00

Od 13.08.2018 

poniedziałek, wtorek, czwartek od 9.00 do 12.00

ul. Krupnicza 2 pok.107


 

Certyfikaty w językach innych niż polski można uzyskać u kierowników poszczególnych sekcji językowych w godzinach dyżuru.

                             

                                                                         

Wzór certyfikatu JCJ