USOS - informacje

16.04.18 - 27.04.18 Rejestracja na egzaminy w sesji Letniej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2017/2018 zobowiązani są w dniach od 16.04.2018 do 27.04.2018 do elektronicznej rejestracji na egzamin. 
 
UWAGA:
REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)
NASTRĘPNIE  GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT
 
 Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb  należy wykonać kolejno następujące czynności: 
zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna); 
kliknąć link AKTUALNOŚCI  (na czarnym pasku w górnej części strony); 
kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu. 
Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
np. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji letniej JCJ-EGZ-LIC-17/18L 
Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)
 
W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:
Język angielski z p. mgr Moniką Garncarz - monika.garncarz@uj.edu.pl 
Pozostałe języki z p. Anną Sanią  - anna.sania@uj.edu.pl 
 

28.11.17 - 7.12.17 Rejestracja na egzaminy w sesji zimowej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2017/2018 zobowiązani są w dniach  28.11.17 - 7.12.17 do elektronicznej rejestracji na egzamin. 
 
UWAGA:
REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)
NASTRĘPNIE  GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT
 
 Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb  należy wykonać kolejno następujące czynności: 
zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna); 
kliknąć link AKTUALNOŚCI  (na czarnym pasku w górnej części strony); 
kliknąć link "Kalendarz rejestracji" w lewym menu. 
Wybrać jednostkę organizacyjną – Jagiellońskie Centrum Językowe (klikając w kalendarz rejestracji tej jednostki)
Wybrać odpowiednią rejestrację dla danego toku studiów
np. Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji letniej JCJ-EGZ-LIC-17/18Z 
Następnie odpowiedni poziom egzaminu klikając w zieloną strzałkę
kolejno nazwisko prowadzącego lektorat (zaznaczyć kropkę)
Zatwierdzić klikając REJESTRUJ (na początku lub końcu listy prowadzących)

Rejestracja na lektoraty w roku akademickim 2017/2018

Rejestracja na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia-studiów stacjonarnych
 
Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający oraz kontynuujący lektorat w roku akademickim 2017/2018.
 
I TURA  - studenci I i II stopnia
27.09.2017 godz. 8.00 – 04.10.2017 godz. 23.59
- tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów.
 
II TURA – studenci I, II oraz III stopnia
09.10.2017 godz. 8.00 – 14.10.2017 godz. 23.59
- tura bez dedykacji grupy dostępne dla wszystkich studentów.
 
Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresem  https://www.usosweb.uj.edu.pl następnie : -> "DLA STUDENTÓW" -> "REJESTRACJE" -> "żetonowe".
Aby zarejestrować się elektronicznie, każdy student powinien posiadać identyfikator i hasło USOSweb, które jest nadawane przez Instytut Macierzysty przy zapisie na studia. 
 
Po zalogowaniu się student wybiera grupę lektoratową odpowiednią dla jego wydziału, poziomu znajomości językowej oraz semestru nauki.
 
Studenci rozpoczynający lektorat, nie mogą rejestrować się na trzeci semestr nauki.
Studenci, którzy na I lub II stopniu studiów uczęszczali już na lektorat danego języka w poprzednim roku akademickim, rejestrują się na kolejny, trzeci, semestr nauki. Nie mogą ponownie zarejestrować się na pierwszy semestr nauki.
W przypadku nie zachowania zasady sekwencyjności student może nie uzyskać rozliczenia roku w macierzystej jednostce.
 
Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na pierwszy semestr nauki np. JCJ-A-M-B2-30/1
Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np. JCJ-A-M-B2-30/3
 
Oznaczenia Wydziałów w kodach USOS są następujące:
WPiA-Wydział Prawa i Administracji
WBT- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
WSMiP-Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych
WZiKS – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
WBiNoZ – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
WGiG – Wydział Geografii i Geologii
WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki
WFAiS – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WCH – Wydział Chemii
WPL – Wydział Polonistyki
WF – Wydział Filologiczny
WH – Wydział Historyczny
WFZ – Wydział Filozoficzny
M – Międzywydziałowa
 
Prosimy zwrócić uwagę na opis danej grupy, gdzie uwzględniony jest kierunek oraz ewentualny stopień studiów.
 
Studenci studiów Doktoranckich (III Stopień) mogą rejestrować się do grup dedykowanych, grup studenckich gdzie nie ma 16 osób oraz na kursy tematyczne i modułowe.
 
Aby dokonać rejestracji każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez JCJ:
na podstawie kodów programów przesłanych przez poszczególne instytuty (sekretariaty).
na cały rok akademicki (tylko na lektorat przewidziany programem studiów).
 
Studenci, którzy nie posiadają żetonów przewidzianych programem studiów mają możliwość dokupienia ich w sekretariacie JCJ (każde 30 żetonów = 230 złotych)
Aby dokupić żetony należy złożyć w sekretariacie JCJ "Wniosek o przyznanie dodatkowych żetonów", a następnie dokonać płatności kartą w sekretariacie JCJ lub przelewem na indywidualny numer konta otrzymany z JCJ.
 
Studenci, którzy planują zaliczyć lektorat na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego lub uzyskali zgodę Instytutu Macierzystego na uznanie oceny z egzaminu z języka obcego uzyskanej na innym kierunku UJ lub innej uczelni, a w konsekwencji nie zamierzają realizować lektoratu z tego języka, nie powinni logować się do grup. 
 
Posiadane żetony można wykorzystać na naukę innego języka na dowolnym poziomie zgodnie z ofertą JCJ.

 

 

Obsługa USOS w JCJ

W sprawach związanych z systemem USOS prosimy o kontakt

- język angielski: mgr Monika Garncarz    monika.garncarz@uj.edu.pl

- pozostałe języki: Anna Sania    anna.sania@uj.edu.pl

- telefon: 12 426-13-65  lub 12 426-13-66

Wnioski