USOS - informacje

Rejestracja na egzaminy w sesji letniej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji letniej roku akademickiego 2016/2017  zobowiązani są w dniach 21.04.2017 - 30.04.2017 do elektronicznej rejestracji na egzamin. 

 
UWAGA:
REJESTRUJĄC SIĘ NA EGZAMIN STUDENT WYBIERA PRZEDMIOT (np. JCJ-A-E-B2-LIC)
NASTRĘPNIE  GRUPĘ Z NAZWISKIEM PROWADZĄCEGO LEKTORAT
 
 Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb  należy wykonać kolejno następujące czynności: 
zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna); 
kliknąć link DLA STUDENTÓW (na czarnym pasku w górnej części strony); 
kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA" 
na nowej stronie odnaleźć dział Grupy zdefiniowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe, a następnie w tym dziale właściwą grupę przedmiotów. 
Studenci rejestrują się na egzamin wybierając rejestracje dla odpowiedniego toku studiów 
np. JCJ-EGZ-LIC-16/17L - Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji letniej następnie student wybiera:
- odpowiedni poziom lektoratu 
- nazwisko prowadzącego lektorat 
kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu.
 
W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:
Język angielski z mgr Moniką Garncarz - monika.garncarz@uj.edu.pl
Pozostałe języki z Anną Sanią  - anna.sania@uj.edu.pl 

Lektoraty - semestr letni 2016/2017

W semestrze letnim JCJ nie prowadzi rejestracji na lektoraty, wszyscy studenci zostaną przeniesieni automatycznie do tych samych grup lektoratowych.

Osoby, które chcą zmienić grupę lub dołączyć do grupy lektoratowej proszone są o składanie odpowiednich wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca.

Studenci, którzy chcą zostać usunięci z grupy lektoratowej w systemie USOS zobowiązani są złożyć odpowiedni wniosek w sekretariacie JCJ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora UJ z 6 czerwca 2014 r. wszystkie przedmioty należy podpiąć do dnia 8 marca.

Studenci, którzy nie posiadają żetonów przewidzianych programem studiów mają możliwość dokupienia ich w sekretariacie JCJ (każde 30 żetonów= 230 złotych.)

Osoby odpowiedzialne za system USOS oraz żetony w JCJ:

• j. angielski - mgr Monika Garncarz
• pozostałe języki - Anna Sania
• telefon: 12 426-13-65  lub 12 426-13-66

Rejestracja na egzaminy JCJ w sesji zimowej

Studenci zarejestrowani w systemie USOS kończący lektorat egzaminem w sesji zimowej roku akademickiego 2016/2017  zobowiązani są w dniach od 30.11.2016 do 07.12.2016 r. do elektronicznej rejestracji na egzamin.

Niedokonanie rejestracji spowoduje brak możliwości wystawienia oceny z egzaminu oraz brak przedmiotu na karcie egzaminacyjnej.

Aby zarejestrować się na egzamin z lektoratu w serwisie USOSweb, należy wykonać kolejno następujące czynności:

  • zalogować się do serwisu USOSweb (link ZALOGUJ SIĘ w prawej górnej części okna);

  • kliknąć link DLA STUDENTÓW (na czarnym pasku w górnej części strony);

  • kliknąć link "na przedmioty" w lewym menu w części "REJESTRACJA"

  • na nowej stronie odnaleźć dział Grupy zdefiniowane przez Jagiellońskie Centrum Językowe, a następnie w tym dziale właściwą grupę przedmiotów.

  • Studenci rejestrują się na egzamin wybierając rejestracje dla odpowiedniego toku studiów:

np. JCJ-EGZ-LIC-16/17Z - Rejestracja na egzaminy dla studentów studiów I stopnia w sesji zimowej 16/17Z.

Następnie student powinien:

  • wybrać odpowiedni poziom lektoratu

  • wybrać nazwisko prowadzącego lektorat

  • kliknąć w ikonę z zieloną strzałką i koszykiem umieszczoną obok kodu wybranego przedmiotu.

W przypadku problemów związanych z rejestracją na egzaminy prosimy o kontakt z Jagiellońskim Centrum Językowym:

Anna Sania  - anna.sania@uj.edu.pl

 

Rejestracja na lektoraty w roku akademickim 2016/2017

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2016/2017 oraz studenci kontynuujący lektorat, którzy rejestrują się na kolejny semestr nauki danego języka.

Studenci III stopnia mogą dokonać rejestracji w II turze rejestracji zarówno na kursy modułowe, specjalistyczne jak i do grup studenckich.

Rejestracja na lektoraty odbywa się  za pomocą serwisu internetowego pod adresem https://zapisy.usos.uj.edu.pl.

Aby zarejestrować się na lektorat każdy student musi posiadać żetony, które są przyznawane przez JCJ na podstawie kodów programu przekazanych przez macierzyste Jednostki. Żetony zostają anulowane po zakończeniu danego toku studiów.

Żetony na rok akademicki 2016/2017 zostaną przyznane do 23 września 2016

Studenci, którzy nie posiadają żetonów przewidzianych programem studiów mają możliwość dokupienia ich w sekretariacie JCJ (każde 30 żetonów = 230 złotych)

Aby dokupić żetony należy złożyć w sekretariacie JCJ "Wniosek o przyznanie dodatkowych żetonów", a następnie dokonać płatności kartą w sekretariacie JCJ lub przelewem na indywidualny numer konta otrzymany z JCJ.

 

Terminy rejestracji na lektoraty:

• I tura zapisów dla studentów I i II stopnia  - tura dedykowana dla studentów poszczególnych programów:

     od 27 września, od godziny 8.00 do 4 października do godziny 23.00

• II tura zapisów dla studentów I i II stopnia oraz dla studentów III stopnia - tura bez dedykacji, grupy dostępne dla wszystkich uprawnionych studentów oraz doktorantów UJ:

     od 7 października, od godziny 8.00 do 13 października do godziny 23.00

 

Zajęcia dla studentów studiów III stopnia rozpoczynają się od 10.10.2016

• Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na 1 semestr nauki np. JCJ-A-M-B2-30/1

• Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np. JCJ-A-M-B2-30/3

Studenci, którzy planują zaliczyć lektorat na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego (zgodnie z Zarządzeniem nr 106 z 21 października 2014 r.) lub uzyskali zgodę Instytutu Macierzystego na uznanie oceny z egzaminu z języka obcego uzyskanej na innym kierunku UJ lub innej uczelni, a w konsekwencji nie zamierzają realizować lektoratu z tego języka, nie powinni logować się do grup. 

Posiadane żetony można wykorzystać na naukę innego języka na dowolnym poziomie zgodnie z ofertą JCJ.

 

 

Obsługa USOS w JCJ

W sprawach związanych z systemem USOS prosimy o kontakt

- język angielski: mgr Monika Garncarz    monika.garncarz@uj.edu.pl

- pozostałe języki: Anna Sania    anna.sania@uj.edu.pl

- telefon: 12 426-13-65  lub 12 426-13-66

Wnioski