Certyfikaty zwalniające z lektoratu

Certyfikaty zwalniające z lektoratu języka angielskiego

Szczegółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów określił Rektor w drodze Zarządzenia nr 106 z dnia 21 pażdziernika 2014 roku.

Zarządzenie  nr 106 Rektora UJ  w sprawie szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomosć języka obcego oraz wykazu uznawanych certyfikatów.

 

Aby zaliczyć lektorat na podstawie certyfikatu student powinien udać się na dyżur kierownika właściwego zespołu językowego w Jagiellońskim Centrum Językowym lub jego zastępcy: dyżury kierowników zespołów językowych